Chính Sách Bảo Mật 777Loc

chính sách bảo mật 777loc

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chính sách bảo mật 777Loc, giúp bạn tự tin tham gia các hoạt động cá cược trên nhà cái này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

777Loc thu thập thông tin nào và tại sao thu thập?

Bình luận

Khi bạn tham gia bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn cung cấp trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp ngăn chặn spam. Để hiển thị ảnh đại diện của bạn, chúng tôi sử dụng dịch vụ Gravatar và tạo ra một chuỗi mã ẩn danh từ địa chỉ email của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể xem chính sách bảo mật của Gravatar tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh đại diện của bạn sẽ xuất hiện công khai trên trang web trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Media

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy tránh tải lên những hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS), để tránh cho người khác có thể truy cập và sử dụng thông tin địa lý của bạn.

Cookies

Nếu bạn lưu trữ thông tin thanh toán trên trang web 777Loc của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ an toàn. Chúng tôi sử dụng dịch vụ bên thứ ba để lưu trữ thông tin thanh toán, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ bởi các biện pháp an ninh chặt chẽ. Nếu bạn đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi, chúng tôi chỉ thu thập tên và địa chỉ email của bạn để gửi email.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ bên thứ ba để quản lý danh sách đăng ký và cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu pháp lý. Bạn có thể dễ dàng hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết huỷ đăng ký có sẵn trong bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi cho bạn.

Nội dung được nhúng từ website khác

Các trang web được nhúng trong bài viết trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, ngay cả khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của họ.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng với ai?

Khi bạn thực hiện gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi liên kết đặt lại mật khẩu. Để đảm bảo rằng người dùng đúng là người yêu cầu đặt lại mật khẩu, chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng địa chỉ IP này cho mục đích xác thực tài khoản của bạn.

Dữ liệu người dùng tồn tại trong bao lâu?

Nếu bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của bạn. Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, tên đăng nhập của bạn sẽ không thể thay đổi và chỉ có quản trị viên trang web mới có thể xóa tài khoản của bạn.

Quyền của người dùng với dữ liệu cá nhân

Nếu bạn đã cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trên trang web của chúng tôi, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn bản sao thông tin đó hoặc xóa nó khỏi hệ thống của chúng tôi nếu bạn muốn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nếu cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc bảo vệ an ninh của chúng tôi.

Dữ liệu người dùng được gửi đến đâu?

Chúng tôi áp dụng một hệ thống tự động để kiểm tra các bài đăng của khách (không phải là thành viên) trên trang web của chúng tôi. Mục đích của việc này là để phát hiện và xóa các bài đăng spam hoặc không phù hợp với chính sách của chúng tôi. Trước khi được hiển thị trên trang web, các bài đăng có thể được xem xét và xác nhận bởi cả thuật toán tự động và nhân viên của chúng tôi.